“Хүүхдийн хөгжил- Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга зүй" сургалт болно. Багш нар бүрэн хамрагдаарай Дэлгэрэнгүй»
2014-2015 оны хичээлийн жилийн үндсэн сургалт 2015/6/15-ны 09:00 цагаас эхлэх гэж байна. Дор дурдсан багш нар заавал хамрагдаарай.  Дэлгэрэнгүй»
Хөрвөх сургалтад хамрагдах багшлах эрхгүй багш нар яаралтай холбогдоно уу. Дэлгэрэнгүй»

БСШУЯамны санхүүжилтээр дор дурдсан сургуулиудад ардын хөгжмийн багц нийлүүлэгдэх гэж байна.  

 Дэлгэрэнгүй»
2015 оны эхний хагас жилийн "Авьяас" хөтөлбөрийн тайлангийн нэгтгэлийн загварыг байршуулав.  Дэлгэрэнгүй»

Хөгжмийн багш нарын анхааралд

2015 оны 05-р сарын 14 Нийтэлсэн + + + + + + + + +
Багш нар өөрийн шилдэг хичээл, туршлагаа нийслэлийн Боловсролын газрын  "ШИЛДЭГ ТУРШЛАГЫН САН"-д байршуулаарай.  Дэлгэрэнгүй»
Монголын үндэсний их "Баяр наадам" тэмдэглэх үндэсний хорооноос нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг оролцуулах болсонтой холбогдуулан албан бичиг, судалгааг НБГ-т ирүүлнэ.  Дэлгэрэнгүй»
Монголын үндэсний их "Баяр наадам" тэмдэглэх үндэсний хорооноос нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг оролцуулах болсонтой холбогдуулан албан бичиг, судалгааг НБГ-т ирүүлнэ.  Дэлгэрэнгүй»

Эрх зүйн үндэслэл 

  Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Журам батлах, тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай" 229 дүгээр тогтоолоор “Сургуулийн нийгмийн ажилтны мэргэшлийн зэрэг, нэмэгдэл хөлс олгох журам”

· Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/305 дугаар тушаалаар баталсан Багшлах эрх олгох, хасах журам

· Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын  2014 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/52 тоот тушаалаар “СӨБ-ын байгууллагын багшид багшлах эрх мэргэжлийн зэрэг олгох хасах, арга зүйчид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасахад баримтлах шалгуур үзүүлэлт”рийн А/305 дугаар тушаалаар баталсан Багшлах эрх олгох, хасах журам

· Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2014 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/52 тоот тушаалаар “СӨБ-ын байгууллагын багшид багшлах эрх мэргэжлийн зэрэг олгох хасах, арга зүйчид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасахад баримтлах шалгуур үзүүлэлт” 

 Дэлгэрэнгүй»

ЕБС-ийн хөгжмийн багш нарын графикт сургалт болов

2015 оны 05-р сарын 06 Нийтэлсэн + + + + + + + + +
2014-2015 оны хичээлийн жилийн графикт сургалтад ЕБС-ийн 97 хөгжмийн багш оролцсон байна.  Дэлгэрэнгүй»

2014-2015 оны хичээлийн жилийн сүүлийн сургалт семинар 2015/05/06-ны 14:00 цагт Баянзүрх дүүрэгт байрлах Их засаг сургуулийн хурлын танхимд болно.

Хөгжмийн багш нар бусдыг болон өөрийгөө хүндэтгэн цаг баримтлан ирэхийг сануулж байна.  

 Дэлгэрэнгүй»

Маргааш Монголын хүүхдийн ордонд хүрэлцэн ирээрэй

2015 оны 05-р сарын 04 Нийтэлсэн + + + + + + + + +
2014-2015 оны хичээлийн жилийн цэцэрлэгийн хөгжмийн багш нарын сургалт семинари Монголын хүүхдийн ордонд 11:00 цагт эхэлнэ. Дэлгэрэнгүй»

Мэргэжлийн зэргийн материал авах хугацаа хойшлогдлоо

2015 оны 05-р сарын 04 Нийтэлсэн + + + + + + + + +

2014-2015 оны хичээлийн жилийн мэргэжлийн зэргийн материалыг онлайнаар авах болсонтой холбогдуулан хугацаа хойшлогдсон болохыг мэдэгдэж байна. Онлайнаар хэрхэн материал бүрдүүлэлт хийх сургалтыг ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын менежер, цэцэрлэгийн арга зүйчдэд 2015 оны 05 дугаар сарын 07- 12-нд мэргэжлийн байгууллагаас зохион явуулна.

Жич: Материал авах хугацаа, хуваарийг онлайн сургалт дээр зарлана.

 Дэлгэрэнгүй»

Мэргэжлийн зэргийн материалыг 2015/05/19-нөөс эхэлж авна

2015 оны 05-р сарын 04 Нийтэлсэн + + + + + + + + +

2014-2015 оны хичээлийн жилийн мэргэжлийн зэргийн материалыг онлайнаар авах болсонтой холбогдуулан хугацаа хойшлогдсон болохыг мэдэгдэж байна. Онлайнаар хэрхэн материал бүрдүүлэлт хийх сургалтыг ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын менежер, цэцэрлэгийн арга зүйчдэд 2015 оны 05 дугаар сарын 07- 12-нд мэргэжлийн байгууллагаас зохион явуулна.

Жич: Материал авах хугацаа, хуваарийг онлайн сургалт дээр зарлана

 Дэлгэрэнгүй»

НБГ-ын даргын албан тоот ″Чиглэл хүргүүлэх тухай″

2015 оны 04-р сарын 29 Нийтэлсэн + + + + + + + + +
Нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн захиргаа, үйлдвэрчний байгууллагын хооронд байгуулсан хамтын гэрээний дагуу багш ажиллагсдын цалин хөлснөөс ҮЭ-ийн татварыг зарим байгууллагууд ажиллагсдын сарын үндсэн цалингаас, ихэнх байгууллагууд олговол зохих цалингийн дүнгээс 1 хувиар тус тус суутгадаг байна.  Дэлгэрэнгүй»