10, 11 дэх жилдээ багшилж буй багш нарын анхааралд

22 цаг 19 минутын өмнө Нийтэлсэн + + + + + + + + +

Нийслэлийн хөгжмийн багш нарын 10, 11 дэх жилдээ багшилж буй багш нарын үндсэн сургалт болох гэж байна. Багш нар өөрсдийн нэрээ харж хариу заавал мэдэгдэнэ үү. Холбогдох утасны дугаар 93070087

Овог

Нэр

Дүүрэг

Сургууль, Цэцэрлэг

Нас

Хүйс

Холбоо барих утас

Боловсролын зэрэг

Багшаар ажилласан жил

1

Төмөрхуяг

Алтанзул

БЗД

85

36

Эм

95730913

Бакалавр

11

2

Лэгцэг

Отгонцэцэг

ЧД

50

33

эм

99842564

магистр

11

3

Удвал

Саруултуяа

БГД

Шинэ эхлэл

36

Эм

88023234

Бакалавр

11

4

Цэдэндорж

Амарсайхан

ЧД

74

54

эр

95255266

Диплом

11

5

Сүхээ

Соёл-Эрдэнэ

БЗД

147

39

Эм

99003835

Бакалавр

10

6

Баярсайхан

Баасансүрэн

СБД

Гёте

33

Эм

88138889

Магистр

10

7

Батсүх

Жаргалсайхан

СХД

9

34

Эм

91207430

Бакалавр

10

8

Цэдэндамба

Батлут

СХД

Ирээдүй

33

Эм

89984238

Бакалавр

10

9

Нацаг

Бадамцэцэг

ХУД

ЦГЦС-59

34

Эм

96035300

Бакалавр


"Зөв монгол хүүхэд" үндэсний хөтөлбөр амжилттай хэрэгжиж байна. "Авьяас" хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулсан, хэрэгжүүлсэн ажлаа бусдад түгээн дэлгэрүүлэх, туршлагаа солилцох зорилгоор хөгжмийн багш нарын блог хуудас дээр байршуулах боломжтой.

"Санаачилга-таныг галт тэрэгнээс илүү хурдтайгаар хүргэх газарт чинь аваачна"

2014 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдөр Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор сургуулийн хичээлийн I, II байранд болно.

Үйл ажиллагааны хөтөлбөр:

 • Багануур дүүргээс боловсролын салбарт хэрэгжүүлж буй бодлого чиглэлийн талаар
 • Бага боловсролын шинэчилсэн хөтөлбөрийн явцтай танилцах
 • "Үдийн цай" хөтөлбөрийн үйл ажиллагаатай танилцах
 • 125 дугаар сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцах
 • Сурагчдын галарей болон сургуулийн орчинтой танилцах
 • Сэтгэл зүйн тайлал
 • Чингэлтэй дүүргийн 72 дугаар сургуулийн "Сургалтын эрүүл аюулгүй орчин-багш сургачийн хөгжил" туршлага
 • Сургууль бүр нэг шийдэл" сэдэвт ажлыг зохион байгуулах тухайд
 • Боловсрол цогцолбор сургуулийн үйл ажиллагааны онцлог, "Түншлэл"-ийн менежментийн үр дүн, амжилтын сан
 • Боловсрол цогцолбор сургуулийн бага боловсролын шинэчилсэн сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнгээс
 • Асуулт, хариулт, ярилцлага
 • "Авьяас" хөтөлбөрийн хүрээнд Боловсрол цогцолбор сургуулийн "Бидний омогшил" урлагийн тайлан тоглолт  

 

2014 ОНД СУРГУУЛИЙН НИЙГМИЙН АЖИЛТНЫ МЭРГЭШЛИЙН, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАГШИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ЗААВАР

Эрх зүйн үндэслэл

· Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Журам батлах, тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай" 229 дүгээр тогтоолоор “Сургуулийн нийгмийн ажилтны мэргэшлийн зэрэг, нэмэгдэл хөлс олгох журам”

· Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/305 дугаар тушаалаар баталсан Багшлах эрх олгох, хасах журам

· Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2014 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/52 тоот тушаалаар “СӨБ-ын байгууллагын багшид багшлах эрх мэргэжлийн зэрэг олгох хасах, арга зүйчид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасахад баримтлах шалгуур үзүүлэлт”

Мэргэжлийн болон мэргэшлийн зэрэг олгох ажлын зохион байгуулалт

2014 онд сургуулийн нийгмийн ажилтанд мэргэшлийн, сургалтын байгууллагын багшид мэргэжлийн зэрэг олгох ажил нь дээрх баримт бичгүүд болон “Мэргэжлийн болон мэргэшлийн зэрэг олгох ажлыг зохион байгуулах ажлын заавар”-аар зохицуулагдана. Сургалтын байгууллага нь багшид “Заах аргач” мэргэжлийн, нийгмийн ажилтанд “Ахлах” мэргэшлийн зэрэг олгосон тушаалыг хавсралттай нь, нийгмийн ажилтан, багшийн “Тэргүүлэх” зэрэг олгуулах захирал, эрхлэгчийн албан хүсэлт, уламжлах багш нарын материалыг Боловсролын газарт доорх хуваарийн дагуу ирүүлнэ.

Дүүргүүд

Хугацаа

Зохион байгуулалт

Чингэлтэй дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүд

IV/22

9:00

· Тухайн хуваарьтай өдрөө багтааж өгсөн байна.

· “Заах аргач багш” мэргэжлийн, сургуулийн нийгмийн ажилтны “Ахлах” мэргэшлийн зэрэг олгосон захирал, эрхлэгчийн тушаал, багш нарын судалгаа бүхий хавсралтыг сургалтын менежерүүд болон дүүргийн сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтнүүд эх хувиар нь өөрийн биеэр авчирна.

· Нийгмийн ажилтан, багш нарын материалыг тухайн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгнө.

· Цэцэрлэгийн албан хүсэлт, тодорхойлолт, ажлын хэсгийн дүгнэлт зэргийг мэргэжилтэн Б.Энхсайханд,

· Журамд заасан шалгуур, үзүүлэлтийг хангасан байдлыг нотлох сургуулийн тодорхойлолт, дүгнэлт, мэргэжлийн зэрэг олгохыг хүссэн сургуулийн албан тоотыг мэргэжилтэн Т.Олоннэмэхэд тус тус өгнө.

· “Тэргүүлэх”, “Зөвлөх” мэргэжлийн зэрэгт орж буй багш нарын материалд сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тоотыг хувилж хийсэн байх.

· Мэргэжилтнүүд материалыг тухай бүр нь үзэж шалгаад шаардлага хангаагүйг нь буцаана.

Хан-Уул дүүргийн

сургууль, цэцэрлэгүүд

IV/22

14:00

Налайх, Багануур, Багахангай дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүд

IV/22

9:00

Баянзүрх дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүд

IV/23

09:00

Баянгол дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүд

IV/23

14:00

Сүхбаатар дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүд

IV/24

09:00

Сонгинохайрхан дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүд

IV/24

14:00


Мэргэжлийн зэрэг олгох шалгуур үзүүлэлт:

3.1. Багш, ажилтанд мэргэжлийн зэрэг олгохдоо дараах нийтлэг шалгуур баримтална. Үүнд:

3.1.1. Багшлах эрхтэй байх

3.1.2. Багшийн ёс зүйг чанд сахин, холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөн ажилласан байх

3.1.3. Суралцагч нэг бүрийн авьяасыг нээх, хөгжлийг дэмжих арга зүй, технологийг эзэмшсэн байх

3.1.4. Судалгаа хийх, гадаад хэл, мэдээлэл технологийн зохих түвшний мэдлэг, чадвартай байх

3.2. Багшид мэргэжлийн зэрэг олгоход дараах тусгай шалгуур үзүүлэлтийг баримтална. Үүнд:

3.2.1. Багшид “Заах аргач багш” мэргэжлийн зэрэг олгоход

3.2.1.1. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт багшаар тав ба   түүнээс дээш жил тасралтгүй ажилласан байх

3.2.1.2. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, технологийг сургалтын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж, үр дүнд хүрсэн байх

3.2.1.3. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааныхаа хүрээнд

судалгаа хийж, үр дүнд хүрсэн байх

3.2.2. Багшид “Тэргүүлэх багш” мэргэжлийн зэрэг олгоход

3.2.2.1. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт багшаар арав ба түүнээс дээш жил тасралтгүй ажилласан байх

3.2.2.2. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх хоёроос доошгүй арга зүй,

технологийг сургалтын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж,

        Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний санд бүртгүүлэн,хоёроос доошгүй сургууль, цэцэрлэгт түгээн дэлгэрүүлж, үр дүнд хүрсэн байна.

3.2.2.3. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааныхаа хүрээнд

хамтын судалгаа хийж, үр дүнд хүрсэн байх

3.2.3. Багшид “Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэрэг олгоход

3.2.3.1. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт багшаар арван тав ба түүнээс дээш жил тасралтгүй ажилласан байх

3.2.3.2. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх гурваас доошгүй арга зүй,

технологийг сургалтын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж,

Боловсролын технологийн хөгжлийн санд бүртгүүлэн, туршлагаа

дөрвөөс доошгүй сургууль, цэцэрлэгт түгээн дэлгэрүүлж, зөвлөн

туслаж, үр дүнд хүрсэн байна

3.2.3.3. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааныхаа хүрээнд

хамтын судалгаа хийж, дөрвөөс доошгүй сургууль, цэцэрлэгт

зөвлөн тусалсан байх

3.3. Арга зүйч, ажилтанд мэргэжлийн зэрэг олгохдоо дараах тусгай шалгуур үзүүлэлтийг баримтална. Үүнд:

3.3.1. Арга зүйч, ажилтанд “Заах аргач багш” мэргэжлийн зэрэг олгоход

3.3.1.1. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт багшаар тав ба

түүнээс дээш жил тасралтгүй ажилласан байх

            3.3.1.2. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, технологийг сургалтын үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэхэд багшид зөвлөн туслаж, үр дүнд хүрсэн байх

            3.3.1.3. Багш бүрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааныхаа хүрээнд судалгаа  хийж, үр дүнд хүрсэн байх

3.3.2. Арга зүйч, ажилтанд “Тэргүүлэх багш” мэргэжлийн зэрэг олгоход 

3.3.2.1. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт багшаар арав ба түүнээс дээш жил тасралтгүй ажилласан байх

            3.3.2.2. Өөрийн сургууль, цэцэрлэгт суралцагч бүрийг хөгжүүлэх хоёроос доошгүй арга зүй, технологийг сургалтын үйл ажиллагаанд  хэрэгжүүлэхэд мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлж,  Боловсролын технологийн үндэсний санд бүртгүүлэн, хоёроос  доошгүй сургуульд түгээн дэлгэрүүлж, үр дүнд хүрсэн байна.

            3.3.2.3. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд хамтын судалгаа хийж, зохих үр дүнд хүрсэн байх

3.3.3. Арга зүйч, ажилтанд “Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэрэг олгоход

            3.3.3.1. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт багшаар арван тав ба түүнээс дээш жил тасралтгүй ажилласан байх

3.3.3.2. Өөрийн сургууль, цэцэрлэгт суралцагч нэг бүрийг хөгжүүлэх гурваас доошгүй арга зүй, технологийг сургалтын үйл

ажиллагаанд хэрэгжүүлэхэд мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг

үзүүлж, Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний санд

бүртгүүлэн, туршлагаа дөрвөөс доошгүй сургууль, цэцэрлэгт

түгээн дэлгэрүүлж, зөвлөн тусалж, үр дүнд хүрсэн байна.

3.3.3.3. Суралцагч нэг бүрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааныхаа хүрээнд хамтын судалгаа хийж, дөрвөөс доошгүй сургууль, цэцэрлэгт зөвлөн тусалсан байх

Мэргэжлийн зэрэг олгох ажлыг зохион байгуулах

4.8. Энэхүү журмын 3.1, 3.2.1., 3.3.1-т заасан нийтлэг болон тусгай шалгуур үзүүлэлтийг хангасан багш, ажилтны өөрийн үнэлгээ, нотлох бичиг баримт, үнэлгээ дүгнэлтийг үндэслэн “Заах аргач” зэргийг тухайн сургууль, цэцэрлэг нь аравдугаар сард багтаан олгоно.

4.9. Энэхүү журмын 3.1, 3.2.2, 3.3.2-т заасан нийтлэг болон тусгай шалгуур үзүүлэлтийг хангасан багш, ажилтны өөрийн үнэлгээ, нотлох бичиг баримт, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн үнэлгээ дүгнэлтийг үндэслэн “Тэргүүлэх” зэргийг аймаг, нийслэлийн Боловсролын газар тухайн жилийн аравдугаар сард багтаан олгоно.

4.10. Энэхүү журмын 3.1, 3.2.3, 3.3.3-т заасан нийтлэг болон тусгай шалгуур үзүүлэлтийг хангасан багш, ажилтны өөрийн үнэлгээ, нотлох бичиг баримт, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн үнэлгээ дүгнэлтийг аймаг, нийслэлийн Боловсролын газар нь баталгаажуулан, багшийн мэргэжил дээшлүүлэх чиг үүрэг бүхий сургалт арга зүйн төв байгууллагад тухайн жилийн аравдугаар сард багтаан хүргэнэ.

4.11. “Зөвлөх багш” зэрэг олгох ажлыг үндэсний түвшинд багшийн мэргэжил дээшлүүлэх чиг үүрэг бүхий сургалт, арга зүйн төв байгууллага нь шийдвэрлэн тухайн оны арван хоёрдугаар сард багтаан олгоно.

4.12. Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх чиг үүрэг бүхий сургалт, арга зүйн төв байгууллага нь багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгосон багш, ажилтны талаарх мэдээллийн санг бүрдүүлнэ.

Материал бүрдүүлэхэд тавигдах шаардлага

§ Уг журмын 3.1. буюу нийтлэг шалгуурын 3.1.2. “Тэргүүлэх”, “Зөвлөх” мэргэжлийн зэрэгт орох багшийн ёс зүйг чанд сахин, холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөн ажилласан талаар багш нарын хурлаар хэлэлцүүлсэн дүгнэлтийн хамт ирүүлнэ.

§ 3.2.2.-д “Тэргүүлэх багш” мэргэжлийн зэрэгт орох багш нарын             багшлах эрхийн болон мэргэжлийн зэргийн үнэмлэх, холбогдох  бичиг баримтыг эхээр,

§ 3.2.3.-д “Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэрэгт орж буй багш нарын багшлах эрхийн болон мэргэжлийн зэргийн үнэмлэхийг баталгаажуулсанаар, холбогдох бичиг баримтыг эхээр нь авчирна.

§ Материалыг дээрх хугацаанд хоцроолгүй өгөх ажлыг сургуулийн сургалтын менежер, цэцэрлэгийн арга зүйчид хариуцна.

СУРГАЛТ АРГА ЗҮЙН ХЭЛТЭС

Морин хуурын олон улсын IV наадам-уралдаан-2014 удирдамж

2014 оны 04-р сарын 04 Нийтэлсэн + + + + + + + + +

МОРИН ХУУРЫН ОЛОН УЛСЫН IV НААДАМ - УРАЛДААН  2014

Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн “Морин хуураа дээдлэн дэлгэрүүлэх тухай” зарлигийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Морин хуурын олон улсын IV наадам, сонирхогчид, урлаачдын уралдаан  2012 оны 4-р сарын 26 -  5-р сарын 1-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдах гэж байна. Тус наадамд манай морин хуурчдаас гадна Япон, ОХУ, БНХАУ, АНУ, БНСУ, Герман, Францын 100 гаруй морин хуур суралцагч, сонирхогч, урлаач, эрдэмтэн судлаачид оролцохоор саналаа ирүүлээд байна.

Морин хуурын олон улсын IV наадам - уралдаан 2014 монголчууд бидний оюун соёлын үнэт өв морин хуурыг түмэн олон, тив дэлхийд түгээн хүртээх үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр болно гэдэгт бид гүнээ итгэж байна.   

Морин хуурын олон улсын IV наадам - уралдаан хөтөлбөрт тусгагдсан арга хэмжээнд Та бүхнийг идэвхитэй оролцон хамтран ажиллахыг уриалж байна.

Олон улсын морин хуурчдын Наадмын хүндэтгэлийн тоглолтонд

хамтарч тоглох   бүтээлүүд:

1. Н.Жанцанноров “Монгол аялгуу”

2. Н.Жанцанноров “Цагаан сувaрга”

3. Н.Жанцанноров “Сэцэн мандухай”

4. Б.Шарав “Жаргалын найман морь”

5. З.Хангал “Тань руу нүүж явна”

6. Л.Мөрдорж “Алтан өргөө”

7. Ц.Нацагдорж “Тэмээчдийн уралдаан”

8. Д.Түвшинсайхан “Шим ертөнц” чуулбарын “ Цөлийн анир”

Хавсралтанд:

Морин хуурын олон улсын IV наадам - уралдааны урьдчилсан төлөвлөгөө, болзол, хамтран тоглох зохиолын нот

СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ

ДЭЛХИЙН МОРИН ХУУРЫН ХОЛБОО

МОНГОЛ ТУУРГАТНЫ СОЁЛ, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ САН

Улаанбаатар хот


4-р сарын 26-нд

16:00               Нээлт  Чингисийн талбай/ Соёлын Төв өргөө

4-р сарын 27-нд

            9:00-16:00       Сонирхогчдын уралдаан 1-р шат                                    Улсын филармони

           18:30   Гадаад морин хуурчдын тоглолт / БНХАУ/Улсын Филармони

            21:00   Live concert

4-р сарын 28-нд

            9:00-16:00     Сонирхогчдын уралдаан 1-р шат                                    Улсын филармони

            18:30   Гадаад морин хуурчдын тоглолт / Япон/   Улсын Филармони

            21:00 Live concert

4-р сарын 29-нд

9:00-16:00       Сонирхогчдын уралдаан 2-р шат                                    Улсын филармони

            18:30               Гадаад морин хуурчдын тоглолт /ОХУ, БНГУ, АНУ/

                                    Улсын Филармони

            21:00               Live concert

4-р сарын 30-нд

            8:00–12:00      Урлаачдын уралдаан         Улсын филармони

            14:00               ЭШХурал, хэлэлцүүлэг                                           ХБК

            18:00               Мастер класс / Монгол/                                            ХБК

            19:00               Мастер класс / БНХАУ/                                           ХБК

            20:00               Мастер класс / ОХУ/                                                 ХБК

5-р сарын 1-нд

            16:00        Наадмын хаалтын Хамтарсан тоглолт  Соёлын төв өргөө

            20:00        Хүлээн авалт

МОРИН ХУУР СОНИРХОГЧДЫН УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

Уралдааны зорилго: Морин хуурын уламжлалт хөгжимдөх арга барилыг хадгалах, түгээн дэлгэрүүлэх.

Нэг. Уралдааны болзол

1.1 Уралдаанд морин хуур сонирхон суралцагчид болон гадаадын иргэд нас харгалзахгүй оролцож болно.

1.2 Уралдаан 2 шаттай явагдана.

1-р шат 2014 оны 4-р сарын 27,28-ны өдөр Улсын филармоний концертын танхимд 9:00 цагт эхэлнэ.

2-р шат 2014 оны 4-р сарын 29-ны өдөр Улсын филармоний концертын танхимд 9:00 цагт эхэлнэ.

1.3 Оролцогчдын тоонд хязгаар тавихгүй.

1.4 Гадаад орнуудаас болон орон нутгаас уралдаанд оролцогчид байр, хоол, ирэх, буцах унааны зардлыг өөрөө хариуцaна.

1.5 Уралдаанд оролцогч нь мэдүүлгийг бүрдүүлэн, гарын үсэг зурж баталгаажуулснаар уралдааны болзол, журмыг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.

Хоёр. Уралдааны бүртгэлийн хугацаа

2.1 Оролцогч мэдүүлгээ 2013 оны 2-р сарын 1-нээс 4-р сарын 20 хүртэл “Эгшиглэн” хөгжмийн зэмсгийн дэлгүүрт Даваа-Бямба гариг хүртэл 10:00 - 18:00 цагийн хооронд ирж бүртгүүлнэ. Лавлах утас : 11-328419, 99882727.

2.2 Уралдааны удирдамжийг авах, мэдүүлгийг бүрдүүлэхдээ биеээр ирэхээс гадна, хөдөө орон нутгаас оролцогчид j.uugankhuur@gmail.com хаягаар холбоо барин бүртгүүлнэ.

2.3 Хугацаа хожимдсон материалыг хүлээн авахгүй.

Гурав. Уралдаанд ороцогчдын бүрдүүлэх материал

3.1 Уралдаанд оролцогчдын мэдүүлгийг бүрдүүлсэн байх.

3.2 Уран сайхны зураг 13 х 18 хэмжээтэй 1 ширхэг, 4 х 6 хэмжээтэй 1 ширхэг.

/Жич. Оролцогчдын зургийг тус уралдааны танилцуулга номонд оруулна/

Дөрөв. Уралдаан шалгаруулах журам

4.1 Уралдааныг 2 шаттай зохион байгуулна

1-р шатанд:

            а. Монгол ардын бэсрэг уртын дуу “ Шанжуу дээл “ / бүтэн түрлэгээр /

            б. Баруун монгол ардын татлага “ Балчин хээр” / УГЗ Довчин агсны хуурдсанаар/

2-р шатанд:

            а. Монгол ардын уртын дуу “ Тунгалаг тамир” / бүтэн түрлэгээр/

            б. Говийн “ Жонон хар” морины явдал / СТА Нэргүйн хуурдсанаар/

4.2 Өгөгдсөн хөтөлбөрөөс өөр бүтээл тоглохыг хориглоно.

4.3 Эх бүтээлийн бичлэгийг радиогийн сангаас татан авч сонсож болно.

4.4 Уралдааны шүүгчээр мэргэжлийн хөгжимчин, багш, удирдаач, судлаач нар ажиллана. Шүүгчдийн бүрэлдэхүүнийг тухайн үед зарлана.

Тав. Шагналын сан

5.1 Нэгдүгээр байр - 1 / Дурсгалын цом, Өргөмжлөл, 800,000 төгрөг /

Хоёрдугаар байр - 1 / Өргөмжлөл, 500,000 төгрөг/

Гуравдугаар байр – 1 / Өргөмжлөл, 300,000 төгрөг /

Тусгай байр – 2 / Уралдааны ивээн тэтгэгчийн шагнал/

5.2 Шагналтнууд Морин хуурын Олон Улсын IV наадмын 2014 оны 5-р сарын 1-ний өдөр Соёлын төв өргөөнд болох Хамтарсан тоглолтонд оролцоно.

МОРИН ХУУР УРЛААЧДЫН УРАЛДААН

Уралдааны зорилго: Морин хуур урлаачдын урлал, арга барил, дуугарах онцлог зэргийг олонд таниулах сурталчлах зорилготой.

Нэг. Уралдааны болзол

1.1 Уралдаанд монголын болон гадаадын морин хуур урлаачид нас харгалзахгүй оролцож болно.

1.2 Уралдаан 2014 оны 4-р сарын 30-ны өдөр Улсын филармоний концертын танхимд 8:00 цагт эхэлнэ.

1.3 Оролцогч урлаачдын тоонд хязгаар тавихгүй.

1.4 Гадаад орнуудаас болон орон нутгаас уралдаанд оролцогч байр, хоол, ирэх, буцах унааны зардлыг өөрөө хариуцaна.

1.5 Уралдаанд оролцогч нь мэдүүлгийг бүрдүүлэн, гарын үсэг зурж баталгаажуулснаар уралдааны болзол, журмыг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.

Хоёр. Уралдааны бүртгэлийн хугацаа

2.1 Оролцогч мэдүүлгээ 2013 оны 2-р сарын 20-нээс 4-р сарын 20 хүртэл Улсын филармони дээр ирж бүртгүүлнэ үү. Лавлах утас : 89242525, 89995889.

2.2 Уралдааны удирдамжийг авах, мэдүүлгийг бүрдүүлэхдээ биеээр ирэхээс гадна, хөдөө орон нутгаас оролцогчид j.uugankhuur@gmail.com хаягаар холбоо барин бүртгүүлнэ үү.

2.3 Хугацаа хожимдсон материалыг хүлээн авахгүй.

Гурав. Уралдаанд ороцогчдын бүрдүүлэх материал

3.1 Уралдаанд оролцогчдын мэдүүлгийн хуудсыг бүрдүүлсэн байх.

3.2 Уран сайхны 13 х 18 хэмжээтэй зураг 1 ширхэг, 4 х 6 хэмжээтэй 1 ширхэг.

/Жич. Оролцогчдын зургийг тус уралдааны танилцуулга номонд оруулна./

3.3 Урлаачдын товч намтар, хөгжмийн зэмсгийн танилцуулга

3.4 Уралдааны хураамж 10000 төгрөг

Дөрөв. Уралдаан шалгаруулах журам

4.1 Уралдааныг 3 шаттай зохион байгуулна

4.2  1,2- р шатанд морин хуурыг харахгүйгээр дуугаралтаар нь шалгаруулна.

3-р шатанд морин хуурыг нээлттэй шалгаруулна

4.3 Уралдаанд оролцох хөгжмийг 2010 оны Монголын Морин Хуурын Урлаaчдын холбооноос гаргасан стандартын дагуу шалгаруулах бөгөөд хөгжмийн зэмсгийн лак, өнгөлгөө зэрэг нь мэргэжлийн урлаачдын ашигладаг орцонд тохирсон байх, ашиглах мод нь хус, гацуур, агч, хар байх.

4.4 Уралдаанд оролцогч нэг урлаач зөвхөн нэг хөгжмөөр оролцоно.

4.5 Уралдаанд оролцох хөгжмийн зэмсэг 2014 онд хийгдсэн шинэ байх.

4.5 8:00-9:00 хүртэл мэргэжлийн урлаачид хөгжмийн зэмсгүүдийг шалган стандартад нийцсэнийг нь уралдаанд оруулна.

4.6 Заагдсан  хугацаанаас хоцорвол уралдаанд орохыг хориглоно.

4.7 Уралдааны шүүгчээр мэргэжлийн хөгжимчин, багш, удирдаач, судлаач нар ажиллана. Шүүгчдийн бүрэлдэхүүнийг тухайн үед зарлана.

Тав. Шагналын сан

5.1 Нэгдүгээр байр - 1 / Дурсгалын цом, Өргөмжлөл, 2000,000 төгрөг /

Хоёрдугаар байр - 1 / Өргөмжлөл, 1200,000 төгрөг/

Гуравдугаар байр – 1 / Өргөмжлөл, 1000,000 төгрөг /

Тусгай байр – 2 / Уралдааны ивээн тэтгэгчийн шагнал/

5.2 Шагналтнууд Морин хуурын Олон Улсын IV наадмын 2014 оны 5-р сарын 1-ний өдөр Соёлын төв өргөөнд болох Хамтарсан тоглолтын үeд үзэсгэлэнгээ гаргана.

Зохион байгуулагч : Соёл, Спорт, Аялал жуулчлалын яам

  Дэлхийн Морин хуурын Холбоо

Дэмжигч: Соёл урлаг хөгжүүлэх сан

Хамтран зохион байгуулагч: Монгол Улсын Филармони, “ГЭР Монголын Маркeтингийн Агeнтлаг” ХХК

Харилцах утас: 89242525, 99996565, 89995889

Fb /World morinkhuur association

"Авьяас" хөтөлбөрийн санхүүжилттэй холбоотой мэдээлэл

2014 оны 04-р сарын 04 Нийтэлсэн + + + + + + + + +
10,0 сая төгрөгийн санхүүжилттэй холбоотой мэдээллийг эндээс татаж харна уу. 
2014 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 14:00 цагт Багшийн хөгжлийн ордон №202 тоотод санхүүжилттэй холбоотой мэдээллийг нийслэлийн Боловсролын газраас өгөх тул цагтаа цугларна уу.

5, 6 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын анхааралд

2014 оны 04-р сарын 03 Нийтэлсэн + + + + + + + + +

Нийслэлийн 5, 6 дахь жилдээ багшилж буй хөгжмийн багш нарын үндсэн сургалт 2014 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс эхэлнэ.

Нэгжээс авсан судалгаагаар доорх нэр бүхий 45 багш хамрагдахаар байна. Багш нар нэрээ тулгаж, хариуг утсаар заавал мэдэгдэнэ үү.

Овог

Нэр

Сум, Дүүрэг

Сургууль, Цэцэрлэг

1

Цэрэннүрзэд

Нямбаяр

БГД

13 сургууль

2

Отгонбаяр

Цэрэнбалжир

БГД

113 сургууль

3

Болдбаатар

Алтанцоож

БГД

38 сургууль

4

Ганболд

Насанжаргал

БГД

38 сургууль

5

Пүрэвсүрэн

Одсүрэн

БЗД

79 сургууль

6

Дүгэрсүрэн

Цэрмаа

БЗД

102 сургууль

7

Цэдэндамбаа

Үржинжав

БЗД

44 сургууль

8

Тошлой

Дэлгэрмаа

БЗД

55 сургууль

9

Баатар

Буянхишиг

БЗД

79 сургууль

10

Намдаг

Нэргүй

БЗД

44 сургууль

11

Энх-Амгалан

Оюунсүрэн

БЗД

84 сургууль

12

Нацагдорж

Нандин-Эрдэнэ

БНД

Гүн галуутай ЦС

13

Цэгмид

Цэнджав

НД

109 сургууль

14

Жанчив

Одгэрэл

НД

119 сургууль

15

Баатарцогт

Үүрийнтуяа

НД

Голомт ЦС

16

Лхагважав

Отгонжаргал

СБД

29 сургууль

17

Бат-Өлзий

Ууганзаяа

СБД

45 сургууль

18

Баавар

Гэрэлмаа

СБД

109 цэцэрлэг

19

Лхагвадорж

Эрдэнэбилэг

СБД

116 сургууль

20

Пүрэвдорж

Мөнгөнтулга

СБД

1 сургууль

21

Болдбаатар

Лхүндэвсүрэн

СБД

45 сургууль

22

Бат-Өлзий

Ууганзаяа

СБД

45 сургууль

23

Нацагдорж

Алтантуяа

СБД

4 сургууль

24

Батдэлгэр

Гончиг

СБД

75 цэцэрлэг

25

Баярсайхан

Баасансүрэн

СБД

Гёте сургууль

26

Дэмбэрэлнямбуу

Буянзаяа

СБД

УБ Элит ОУДС

27

Болд

Эрдэнэтуяа

СБД

Хобби сургууль

28

Цэвээнравдан

Оюун-Эрдэнэ

СБД

Шинэ үе сургууль

29

Түмэннасан

Оюунжаргал

СХД

67 сургууль

30

Ядамсүрэн

Эрдэнэчимэг

СХД

105 сургууль

31

Цэдэв

Дэнсмаа

СХД

105 сургууль

32

Хишгээ

Саранчимэг

СХД

106 сургууль

33

Ганхуяг

Болдбаяр

СХД

Ирээдүй ЦС

34

Батбаяр

Энхнасан

СХД

Ирээдүй ЦС

35

Баасанбат

Өлзийжаргал

СХД

Ирээдүй ЦС

36

Оосор

Наранчимэг

СХД

Ирээдүй ЦС

37

Лхамжав

Отгончимэг

ХУД

52 сургууль

38

Дашням

Хишигбаяр

ХУД

115 сургууль

39

Нямсүрэн

Мөнхтуяа

ХУД

53-р цэцэрлэг

40

Ренчинбямба

Чинзориг

ЧД

50 сургууль

41

Санж

Жигдбарал

ЧД

57 сургууль

42

Буянтогтох

Шаравжамц

ЧД

24 сургууль

43

Монтоо

Өнөржаргал

БГД

120 цэцэрлэг

44

Эрдэнэочир

Нарантуяа

БГД

141 цэцэрлэг

45

Нямжав

Адилбиш

СБД

14 цэцэрлэг

Хөгжмийн багш нарын графикт сургалт 2014 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 14:00 цагт Баянгол дүүргийн 20 дугаар сургуулийн зүүн талд байрлах Шинэ эрин сургууль дээр болно. Цаг бол алт, цагтаа ирээрэй. 

″Алеко″ нэг үзэгдэлт дуурь оюутны театрт тоглогдоно

2014 оны 03-р сарын 30 Нийтэлсэн + + + + + + + + +

2014 оны 04 дүгээр сарын 07-ны 15:00, 17:00, 04 дүгээр сарын 08-ны 17:00 цагт СУИС-ийн оюутны театрт ерөнхий удирдаачаар МУУГЗ Н.Туулайхүү,  МУАЖ А.Долгорын найруулсан С.Рахманиновын хөгжим "Алеко" нэг үзэгдэлт дуурь тоглогдох гэж байна. Хөгжмийн багш ТАНД уг дуурийн талаарх мэдээлэл өгч буйдаа баяртай байна, та заавал очиж үзнэ гэдэгт итгэж байна. 

Дуурийн товч агуулгыг эндээс татаж үзээрэй. Уг дуурьт тоглох уран бүтээлчдийн талаар эндээс татаж сонирхож болно. 

Маргааш буюу 2014 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн 09:00 цагаас Баянзүрх дүүргийн 102 дугаар сургуулийн спортын зааланд нийслэлийн хөгжмийн багш нарын спортын 4 төрлийн тэмцээн болно.

Нэг өдөр өөрийнхөө эрүүл мэндэд санаа тавьж, дүүргийн баг тамирчидаа дэмжин идэвхтэй оролцоно гэдэгт итгэлтэй байна. 

ТОГЛОХ ХУВААРЬ:

1 ХАН-УУЛ ЧИНГЭЛТЭЙ А эр

2. БАЯНГОЛ СҮХБААТАР В эр

3. НАЛАЙХ СОНГИНОХАЙРХАН А эм

4. БАЯНЗҮРХ ЧИНГЭЛТЭЙ В эм

5. ХАН-УУЛ СҮХБААТАР В эм

6. СОНГИНОХАЙРХАН ЧИНГЭЛТЭЙ А эр

7. БАЯНЗҮРХ СҮХБААТАР В эр

8. БАЯНГОЛ СОНГИНОХАЙРХАН А эм

9. БАЯНЗҮРХ СҮХБААТАР В эм

10. ХАН-УУЛ ЧИНГЭЛТЭЙ В эм

11. ХАН-УУЛ СОНГИНОХАЙРХАН А эр

12. БАЯНГОЛ БАЯНЗҮРХ В эр

13.  НАЛАЙХ БАЯНГОЛ А эм

14. БАЯНЗҮРХ ХАН-УУЛ В эм

15. СҮХБААТАР ЧИНГЭЛТЭЙ В эм

      НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

Танай сургууль мэргэжлийн мини студитэй болох зорилготой бол эндээс татаж сонирхоод үзээрэй. 
Цэцэрлэгийн насны хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлогт тохирсон хөгжмийн зэмсгүүд нийлүүлэх санал иржээ. Цэцэрлэгийн удирдлага, хөгжмийн багш нар эндээс татаж үзээрэй. 
Хөгжмийн багш нараа сонирхож эндээс татаж үзээрэй

Анхны жилдээ ажиллаж буй багш нарын анхааралд

2014 оны 03-р сарын 20 Нийтэлсэн + + + + + + + + +

С.Батболд багшийн мэйлээр ирсэн мэдээллийг хүргэж байна 

Эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарт зориулсан онлайн сургалт эхлээд байна. Цахим шуудангийн хаягаа өгсөн багш нарт захидал бичиж байна. Бусад багш нартаа дамжуулан хэл хүргээрээ.
Онлайн сургалтад орохдоо: www.esurgalt.itpd.mn хаягаар орж ажиллана.
Уг цахим хуудасд нэвтрэхдээ нэр ба нууц үгээр нэвтрэхийг мартаж болохгүй шүү. Зарим багш нар нэрний оронд цахим шуудангийн хаяг бичиж байгаа тохиолдол гарсан. Ингэвэл орж чадахгүй байгаа.
Хэрвээ уг хуудасдаа нэвтэрч чадахгүй байгаа бол манай онлайн сургалт хариуцсан арга зүйч Б.Цогбадрахтай холбогдоорой. Утас:95959276, 97017788

Та нартаа ажилт хүсье.
Даалгаваруудаа цагт нь хийгээрэй. Нийт 3 даалгавар тавигдна.
Бүх даалгаваруудаа цагтаа хийсэн тохиолдолд багшлах эрхийн үнэмлэх олгогдох болно. С.Батболд /БМДИ-н хөгжмийн боловсрол хариуцсан арга зүйч/